InterRaf/Realizacje - Zbiorniki - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


ZBIORNIKI
Zespół projektantów Inter-Raf specjalizuje się w projektowaniu zbiorników magazynowych różnej wielkości oraz typu. Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowych zbiorników magazynowych pionowych wg normy EN-14015 jednopłaszczowych lub ze ścianą osłonową, z dachami stałymi typu ciężkiego, pływającymi typu ciężkiego, z lekkimi przekryciami pływającymi oraz typu "parasolka". Zbiorniki mogą być ogrzewane wężownicami wewnętrznymi, zewnętrznymi lub grzałkami w formie wkładów grzewczych oraz wyposażone w mieszadła mechanicze lub hydrodynamiczne. Posiadamy doświadczenia realizacyjne na zbiorniki tego typu o pojemnościach od 50 m3 do 10.000 m3 na różnego rodzaju media - paliwa, oleje, woda, chemikalia. Członkowie zespołu projektowego posiadają doświadczenie w projektowaniu tego typu zbiorników o pojemności do 50.000 m3. Jeżeli występuje taka potrzeba możemy również zaoferować wykonanie dokumentacji zbiorników wg normy API650 oraz EN 1991-4.

Drugą grupą zbiorników jakie możemy zaoferować naszym klientom są zbiorniki poziome i pionowe ciśnieniowe wg normy EN 13445. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu tego typu aparatów w pojemnościach do 300 m3. Zbiorniki tego typu często wyposażone są w mieszadła oraz grzałki zanurzeniowe lub ogrzewanie elektryczne.
Dodatkowo oferujemy dobór armatury, która powinna być zainstalowana na zbiorniku. Szczególną uwagę należy zwrócić na urządzenia zabezpieczające zbiorniki przed nad- i podciśnieniem wyższym od obliczeniowego. Nasi projektanci dobierają dla Państwa odpowiednie dla danej aplikacji zawory oddechowe lub zawory bezpieczeństwa uwzględniając przy tym specyfikę procesu oraz takie czynniki zewnętrzne jak np. pożar. Projektując zbiornik wyposażony we wszystkie urządzenia zabezpieczające Inter-Raf przejmuje odpowiedzialność za bezpieczną pracę zbiornika zdejmując ryzyko niewłaściwego zabezpieczenia zbiornika z Klienta.
Poniżej prezentujemy kilka wybranych realizacji z zakresu zbiorników magazynowych i technologicznych.Inter-Raf wykonał dokumentację czterech zbiorników magazynowych oleju napędowego o pojemności 10 tys.m3 każdy. Zaprojektowano zbiorniki cylindryczne, pionowe, ze ścianą osłonową, wyposażone w dach lekki typu "parasolka" oraz wewnętrzne przekrycie pływające typu lekkiego wg normy PN-EN 14015. Zbiorniki były zaprojektowane w standarcie odpowiednim do magazynowania mediów klasy I niebezpieczeństwa pożarowego. Oznacza to, że zbiorniki posiadają instalację zraszania płaszcza, dachu i ściany osłonowej oraz instalację do podawania piany gaśniczej. Dla celów ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano cztery półstałe stanowiska rozdzielcze wyposażone w automatycznie sterowane zasuwy wody do instalacji zraszania oraz przyłącza do podawania piany gaśniczej. W ramach zadania wykonano dokumentację w branżach: technologicznej, budowlanej, konstrukcji stalowych, drogowej, mostowej, orurowania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, automatyki, teletechnicznej. Inter-Raf wykonał również specyfikację urządzeń i armatury, dokumentację stref zagrożenia wybuchem oraz przeprowadził analizę zagrożeń HAZOP. W ramach projektu wykonano również raoport oddziaływania na środowisko, uzyskano decyzję środowiskową oraz wykonano projekt do pozwolenia na budowę.
Inter-Raf wykonał dokumentację modernizacji trzech zbiorników magazynowych przeznaczonych na różne, lekkie frakcje węglowodorowe, o pojemności 1000m3 każdy zlokalizowanych we wspólnej betonowej tacy przeciwrozlewowej. Zaprojektowano zbiorniki cylindryczne, pionowe, ze ścianą osłonową, wyposażone w dach stały typu ciężkiego oraz wewnętrzne przekrycie pływające typu lekkiego wg normy PN-EN 14015. Zbiorniki były zaprojektowane w standarcie odpowiednim do magazynowania mediów klasy I/II lub III niebezpieczeństwa pożarowego. Takie połączenie funkcji magazynowych oznacza niezgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi magazynowania paliw ciekłych. Inter-Raf wystąpił do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej o dopuszczenie do pracy w takiej konfiguracji przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzyskał taką zgodę. Zbiorniki posiadają instalację zraszania płaszcza oraz dachu oraz instalację do podawania piany gaśniczej. Dla celów ochrony przeciwpożarowej zaprojektowano półstałe stanowisko rozdzielcze wyposażone w automatycznie sterowane zasuwy wody do instalacji zraszania oraz przyłącza do podawania piany gaśniczej. W ramach zadania wykonano dokumentację w branżach: technologicznej, budowlanej, konstrukcji stalowych, drogowej, mostowej, orurowania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, automatyki, teletechnicznej. Inter-Raf wykonał również specyfikację urządzeń i armatury, dokumentację stref zagrożenia wybuchem oraz przeprowadził analizę zagrożeń HAZOP. W ramach projektu wykonano również raoport oddziaływania na środowisko, uzyskano decyzję środowiskową oraz wykonano projekt do pozwolenia na budowę.
Zbiornik technologiczny do neutralizacji ługu sodowego zużytego perhydrolem o pojemności 77 m3. Zbiornik poziomy, zaprojektowany wg normy EN 13445. W ramach zadania wykonano dokumentację w branżach: technologicznej, budowlanej, konstrukcji stalowych, orurowania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, automatyki. Zbiornik wchodzi w skład instalacji neutralizacji ługu zużytego, którą w całości zaprojektowała nasza firma.
Zbiornik technologiczny do sendymentacji biopaliwa i gliceryny o pojemności 300m3. Zbiornik poziomy, zaprojektowany wg normy EN 13445. W ramach zadania wykonano dokumentację w branżach: technologicznej, budowlanej, konstrukcji stalowych, orurowania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, automatyki. W ramach zlecenia Inter-raf wykonał również obliczenia konstrukcyjne oraz projekt dozorowy aparatu.Inter-Raf wykonał dokumentację czterech zbiorników magazynowych oleju roślinnego oraz biodiesla o pojemności 2 x 1900m3 oraz 2x 770m3. Zaprojektowano zbiorniki cylindryczne, pionowe, wewnątrz wspólnej betonowej tacy przeciwrozlewowej, wyposażone w dach stały typu ciężkiego wg normy PN-EN 14015. Wraz z parkiem zbiorników zaprojektowano pompownię, stanowisko załadunkowe biopaliwa do autocystern oraz kompletne orurowanie. Zbiorniki oraz rurociągi są ogrzewane elektrycznie kablami grzewczymi. W ramach zadania wykonano dokumentację w branżach: technologicznej, budowlanej, konstrukcji stalowych, drogowej,  orurowania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, automatyki, teletechnicznej. Inter-Raf wykonał również specyfikację urządzeń i armatury, dokumentację stref zagrożenia wybuchem oraz przeprowadził analizę zagrożeń HAZOP. W ramach projektu wykonano również raoport oddziaływania na środowisko, uzyskano decyzję środowiskową oraz wykonano projekt do pozwolenia na budowę.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego