InterRaf/Dostawy - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


KOMPLETACJA DOSTAW

W ramach oferty Inter-Raf P.E.S.Polska może wykonać dla swoich klientów kompletację dostaw, która obejmuje armaturę i urządzenia technologiczne, elementy pomiarów, automatyki, sterowania oraz  cały zakres dla branży elektrycznej.

Kompletacja dostaw elementów instalacji oraz urządzeń powinna być wykonywana przez osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wymagań technicznych im stawianych. Najczęstszym błędem popełnianym na tym etapie realizacji inwestycji jest wybór urządzeń w oparciu o kryterium cenowe. Jest to niewątpliwe bardzo istotny czynnik jednak nie powinien być stawiany na pierwszym miejscu. Z uwagi na znaczny stopień skomplikowania obecnie produkowanych urządzeń oraz dużą ilość różnych rozwiązań technicznych bardzo trudno jest wykonać specyfikację danego urządzenia tak aby szczegółowo opisać wymagania techniczne jednocześnie nie zawężając kręgu potencjalnych dostawców. Dlatego tak ważne jest aby akcja ofertowa była przeprowadzona przez osoby, które potrafią wybrać potencjalnych producentów oraz ocenić technicznie przesłane przez nich oferty urządzeń. Etap odbioru urządzeń od producenta/dostawcy jest równie istotny ponieważ powinna być wtedy zweryfikowana poprawność dostawy oraz kompletność przekazywanej dokumentacji. Błędy i zaniechania na tym etapie skutkują najczęściej problemami przy odbiorach instalacji np. przez UDT lub Jednostkę Notyfikowaną.
Inter-Raf P.E.S. Polska Sp. z o.o. Sp.k. oferuje swoim Klientom usługi w zakresie przeprowadzenia akcji ofertowych, przedstawienia zaopiniowanych ofert do akceptacji oraz wykonania kompletacji dostaw. Możliwe jest również zlecenie części z tych zadań (np. opiniowanie techniczne ofert) - jeżeli Klient posiada własne służby odpowiedzialne za zakupy.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego