InterRaf/Projekty budowlane - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


PROJEKTY  BUDOWLANE

Inter-Raf P.E.S.Polska oferuje swoim Klientom wykonanie projektów budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla realizacji inwestycji. Jest to zwykle niezbędny etap, który dotyczy większości projektów. Ocenę konieczności wykonania tego zakresu prac przedstawiamy naszym Klientom zaraz na początku podjęcia współpracy.

Proces uzyskania pozwolenia na budowę jest w naszym kraju ciągle czaso- i pracochłonny. Częste zmiany przepisów prawa budowlanego oraz innych ustaw i rozporządzeń powodują, że wykonanie kompletnego projektu budowlanego nie jest zadaniem prostym. Do tego dochodzą również niejasne i niejednoznaczne zapisy w/w przepisów prawnych przez co ich interpretacje przez poszczególne urzędy mogą być znacząco odmienne. Przy inwestycjach przemysłowych najczęściej wymaga również uzyskania decyzji pośrednich takich jak decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych. W tworzenie projektu budowlanego zaangażowanych jest wiele osób reprezentujących różne branże oraz posiadających stosowne uprawnienia budowlane i będących członkami Izb Inżynierów Budownictwa. Po wykonaniu takiego projektu kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do właściwego organu.
Firma Inter-Raf P.E.S. Polska Sp.z o.o.Sp.k. oferuje swoim Klientom kompleksowe wykonanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W naszej ofercie znajduje się również wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko i kart informacyjnych dotyczących oddziaływania na środowisko projektowanych przedsięwzięć oraz uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację.
Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie pozwala nam na maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę do ma kluczowe znaczenie dla naszych Klientów.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego