InterRaf/Projekty wykonawcze - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


 PROJEKTY   WYKONAWCZE

Inter-Raf P.E.S.Polska oferuje swoim Klientom wykonanie dokumentacji wykonawczych we wszystkich branżach jakie występują w danym projekcie. Część z tej dokumentacji może podlegać zatwierdzeniu przez jednostki nadzoru państwowego np. UDT, TDT, GUM itd.

Projekty wykonawcze stanowią zwykle rozwinięcie rozwiązań przedstawionych w projekcie budowlanym danej inwestycji lub są niezależnymi opracowaniami - w przypadku zadań, gdzie nie było konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Projekty wykonawcze powinny być realizowane przez osoby posiadające branżowe uprawnienia projektowe oraz być członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Inter-Raf P.E.S.Polska oferuje swoim Klientom wykonanie projektów wykonawczych w poniższych branżach:
- technologicznej,
- budowlano-konstrukcyjnej,
- mechanicznej w zakresie orurowania,
- mechanicznej w zakresie aparatury technologicznej,
- elektrycznej,
- automatyki i pomiarów,
- instalacyjnej (HVAC).

Dokumentacja tworzona przez nasz zespół projektowy jest tworzona w oparciu o najwyższe standardy jakie wymagają od nas Klienci. Przy realizacji dokumentacji wykorzystujemy nowoczesne narzędzia wspomagające projektowanie CAD. Doświadczona kadra inżynierów naszej firmy optymalizuje rozwiązania projektowe dostosowując je do potrzeb Klienta oraz redukując koszty realizacji.


Poniżej przedstawiono główne zakresy tematyczne jakie możemy Państwu zaoferować
w poszczególnych branżach.

Branża technologiczna:
- obliczenia cieplne wymienników ciepła,
- obliczenia przepływowe instalacji,
- obliczenia procesowe instalacji i węzłów technologicznych,
- dobór zaworów bezpieczeństwa, zaworów oddechowych zbiorników,
- schematy przepływowe PFD,
- bilanse masowe i cieplne instalacji,
- schematy technologiczne P&ID,
- specyfikacje aparatów i urządzeń,
- wykazy rurociągów.

Branża budowlano-konstrukcyjna:
- obliczenia konstrukcji żelbetowych, murowanych,
- obliczenia fundamentów i konstrukcji stalowych,
- obliczenia konstrukcji zbiorników bezciśnieniowych,
- dokumentacja zbrojeń, rysunki szalunkowe,
- dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowych,
- projekty budynków przemysłowych.

Branża mechaniczna:
- obliczenia ciśnieniowe rurociągów i aparatów,
- obliczenia stresowe rurociągów,
- obliczenia stresowe króćców aparatów i zbiorników,
- dokumentacja orurowania (modele 3D, plany, izometryki)
- dokumentacja warsztatowa aparatów ciśnieniowych,
- dokumentacja zamocowań, podpór, zawiesi,
- specyfikacje armatury.

Branża elektryczna:
- projekty stacji trahsformatorowych SN/nn,
- projekty rozdzielni niskich i średnich napięć,
- projekty układów zasilania gwarantowanego oparte na generatorach oraz UPS-ach,
- projekty instalacji elektrycznych instalacji ze szczególnym uwzględnieniem
 obiektów zagrożonych wybuchem zarówno par, gazów jak i pyłów,
- projekty instalacji odgromowych i uziemiających,
- projekty ogrzewania elektrycznego rurociągów i zbiorników,
- obliczenia natężenia oświetlenia,
- obliczenia ogrzewania elektrycznego,
- obliczenia obwodów elektrycznych - zwarciowe, spadki napięć, selektywność,
- dobór zabezpieczeń.

Branża automatyki i pomiarów:
- projekty opomiarowania instalacji produkcyjnych,
- projekty układó regulacyjnych i sterowania procesami technologicznymi,
- projekty systemów sterownikowych PLC oraz układów DCS,
- projekty systemów wykrywania pożaru, detekcji gazu, sygnalizacji alarmowo-pożarowej,
- schematy obwodowe i zabudowy urządzeń,
- algorytmy sterowania i regulacji,
- projekty układów teletechniki.

Branża instalacyjna HVAC:
- projekty sieci wod-kan dla instalacji przemysłowych,
- projekty układów wentylacji pomieszczeń i budynków produkcyjnych,
- projekty układów klimatyzacji pomieszczeń elektrycznych, sterowni itp.
- projekty układów gaszenia gazem obojętnym w pomieszczeniach DCS, serwerowniach.

Dla wyżej wymienionej dokumentacji oferujemy naszym Klientom wykonanie kosztorysów oraz przedmiarów.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego