InterRaf/O nas - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


Firma Inter-Raf została zarejestrowana w 2006 roku jako spółka jawna. W 2015 roku decyzją zarządu została przekształcona w podmiot prawny i obecnie funkcjonuje pod nazwą Inter-Raf P.E.S. Polska Sp.z o.o. Sp.k.
 
Trzon kadry inżynierskiej stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu obiektów przemysłowych i wyspecjalizowaną wiedzę inżynierską w tym zakresie zdobyte na krajowym i zagranicznym rynku usług projektowych.
Firma od momentu powstania zajmuje się projektowaniem obiektów i instalacji przemysłowych dla sektora petrochemicznego, chemicznego, energetycznego i cementowego.
 
INTER-RAF od początku rozpoczęcia działalności aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz remontowych w tych obszarach przemysłu. Nasze doświadczenia obejmują modernizacje istniejących i budowę nowych instalacji oraz węzłów petrochemicznych, rafineryjnych, chemicznych a także obiektów logistyki gazu oraz surowców i produktów naftowych.
 
Dla naszych Klientów z tych sektorów przemysłu oferujemy prace projektowe dotyczące:
- instalacji technologicznych dla przemysłu petrochemicznego
i rafineryjnego, chemicznego, energetycznego;
 
- terminali magazynowo - dystrybucyjnych i przeładunkowych ropy
naftowej, paliw, LPG, chemikaliów;

- instalacji przesyłowych ropy i węglowodorów, chemikaliów oraz
innych mediów;

- zbiorników magazynowych stalowych na ropę naftową i produkty
ropopochodne, chemikalia oraz inne media;
 
- instalacji hermetyzacji i odzysku oparów produktów naftowych
i chemikaliów oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego