InterRaf/Koncepcje - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


KONCEPCJE

Przed przystąpieniem do realizacji zadania oraz wykonania dokumentacji projektowej zwykle zalecamy naszym Klientom wykonanie dokumentacji wstępnej w postaci wariantowego opracowania koncepcyjnego zawierającego wstępne zestawienie kosztów.

Wielobranżowe koncepcje programowo-przestrzenne pozwalają Zamawiającemu na ocenę rozwiązań proponowanych przez projektanta na wstępnym etapie realizacji inwestycji. Jest to stadium, które nasza firma zawsze zaleca swoim Klientom, ponieważ niewielkim kosztem pozwala na uniknięcie w późniejszym stadium wszelkich niespodzianek dotyczących danego projektu. Na tym etapie Klient otrzymuje wiedzę o lokalizacji głównych elementów instalacji, propozycje rozwiązań przewidywanych przez projektantów w każdej z branż, wykaz głównych urządzeń do zakupu oraz zbiorcze zestawienie kosztów. Pozwala to Zamawiającemu na wprowadzenie swoich uwag jeszcze przed rozpoczęciem zasadniczego procesu projektowego oraz umożliwia poznanie przewidywanych kosztów inwestycji z dokładnością do 20%. Powstała koncepcja jest również dokumentem, który umożliwia Klientom poźniejsze egzekwowanie na wykonawcach dalszych prac, zatwierdzonych już rozwiązań.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego