InterRaf/Nadzory - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


SZKOLENIA  I  NADZORY AUTORSKIE

Inter-Raf P.E.S.Polska starając się zapewnić swoim klientom jak najbardziej kompleksową ofertę z zakresu przeprowadzenia procesu budowlanego, wykonuje w ramach realizacji projektów nadzory autorskie w branżach występujących w dokumentacji. Prowadzimy również szkolenia personelu Klienta dotyczące obsługi instalacji po wybudowaniu.

Nadzory autorskie pełnione przez inżynierów naszej firmy stanowią niezbędną część procesu inwestycyjnego. Ponieważ posiadamy bogate doświadczenie w zakresie przebiegu procesu inwestycyjnego, zawsze staramy się namawiać naszych Klientów na korzystanie z usługi nadzoru autorskiego. Przy większych zadaniach inwestycyjnych w praktyce nie zdarza się aby nie zachodziły zmiany podczas budowy instalacji. Jest to spowodowane często dodatkowymi wymogami Zamawiającego ponieważ na etapie budowy można łatwiej ocenić czy obiekt spełnia jego oczekiwania. Podczas pełnienia czynności nadzorowych projektanci właściwych branż dokonują zmian w dokumentacji, oceniają ich skalę i określają czy mają one wpływ na wydaną decyzję o pozwoleniu na budowę czy też stanowią zmiamy nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego. Następnie dokonywane są stosowne wpisy w dzienniku budowy oraz w dokumentacji. Taki przebieg prowadzenia budowy skutkuje brakiem problemów podczas odbiorów prowadzonych przy zakończeniu budowy przez organy nadzoru budowlanego.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego