InterRaf/Srodowisko - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


BEZPIECZEŃSTWO  I  OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska stanowi jeden z obecnych priorytetów większości Inwestorów. Podobnie jest z bezpieczeństwem pracy instalacji przemysłowych oraz pracującego na nich personelu. Podczas realizacji inwestycji Inter-Raf P.E.S.Polska wykonuje szereg czynności projektowych mających na celu poprawę tych aspektów pracy zakładu.

W trosce o bezpieczeństwo pracy instalacji przemysłowych coraz większa grupa właścicieli zakładów stawia nacisk na udoskonalenie możliwie największej części swoich instalacji pod kątem zapobiegania awariom. Wiąże się to z modernizacją tych węzłów instalacji, które zostaną uznane za stwarzające największe zagrożenie przez zespół oceniający. Tym klientom Inter-Raf P.E.S. Polska Sp.z o.o.Sp.k. oferuje wykonanie analiz bezpieczeństwa, które określą jakie elementy wymagają modernizacji oraz w jak głębokim zakresie musi być ona przeprowadzona. Analizy takie wykonujemy uznanymi w świecie metodami np. HAZOP lub PHA w zależności od wymagań Klienta oraz stadium projektu. W wyniku tych działań nasz Klient otrzymuje kompleksowy materiał pozwalający na podejmowanie dalszych decyzji związanych z inwestycjami w bezpieczeństwo.
Dodatkowo wykonujemy również dokumentacje stref zagrożenia wybuchem zarówno dla przestrzeni zawierających potencjalnie wybuchowe mieszaniny gazów lub oparów cieczy jak również dla pyłów. Opracowanie takie może być częścią dokumentu zagrożenia wybuchem lub szerzej - Kompleksowego Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dla zakładu, w tworzenie których nasza firma również może być zaangażowana.
Dążąc do zapewnienia kompleksowej oferty naszym Klientom z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa procesowego Inter-Raf proponuje również dokumentację projektową systemów zabezpieczeń pożarowych biernych oraz czynnych. Wykonujemy projekty zabezpieczeń pożarowych takich jak systemy SAP, instalacje zraszaczowe, tryskaczowe, detekcja gazów i oparów itp.
W zakresie działań projektowych związanych z pracami projektowymi orerujemy wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która jest zwykle niezbędna w procesie inwestycyjnym. Dodatkowo posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu zabezpieczeń przed przenikamiem substancji niebezpiecznych do gruntu i atmosfery w procesach ich magazynowania i przeładowywania. Wykonaliśmy wiele projektów dotyczących magazynowania substancji wybuchowych, żrących i toksycznych oraz ich przeładowywania - zarówno przy transporcie kolejowym jak również samochodowym. W każdym przypadku nasza firma bierze na siebie konieczność zatwierdzenia rozwiązań technicznych i dokumentacji przez właściwe jednostki dozoru technicznego.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego