InterRaf/Realizacje - Wymienniki ciepła - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


WYMIENNIKI CIEPŁA

Wymiennik ciepła to jeden z najczęściej stosowanych aparatów na większości instalacji produkcyjnych. Nasza firma dbając o zapewnienie kompleksowej obsługi projektowej oferuje Klientom pełny zakres dokumentacji dotyczący tego zagadnienia. Projektujemy wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe w najrozmaitszych konfiguracjach konstrukcyjnych wg norm TEMA. W przypadku projektu nowego urządzenia zwykle wykonujemy również obliczenia termiczne dla strumieni w wymienniku dobierając właściwy rodzaj aparatu. Następnie aparat jest przeliczany pod kątem właściwych przepisów dotyczących urządzeń ciśnieniowych - najczęściej jest to norma EN 13445 jednak oferujemy również obliczenia wytrzymałościowe wg większości uznanych światowych standardów (ASME, EN13480, EN1591, PD5500, AD2000). Wykonujemy również dokumentację wg PED oraz dla UDT, która na zlecenie zamawiającego może być przez nas zatwierdzona w imieniu Klienta.
W przypadku niewłaściwej pracy wymiennika oferujemy Państwu wykonanie obliczeń sprawdzających cieplnych oraz wytrzymałościowych oraz przedstawienie wniosków i rozwiązań poprawiających funkcjonowanie urządzenia.
Wykonujemy również obliczenia cieplne dla wymienników płytowych i spiralnych oraz dobieramy rozwiązania producentów tego typu urządzeń. W trakcie dziesięciu lat działalności Inter-Raf zaprojektował wiele różnego rodzaju wymienników ciepła, które pracują ciągle na instalacjach. Zgromadzone doświadczenia pozwalają nam na zaoferowanie Państwu wysokiej jakości dokumentacji projektowej dla tego typu aparatów. Poniżej prezentujemy kilka wybranych realizacji z zakresu wymienników ciepła.

Kondensator oparów fenolu.

W ramach tego zadania Inter-Raf wykonał dokumentację modernizacji węzła skraplania fenolu, której głównym założeniem było ograniczenie zużycia pary grzewczej poprzez wykorzystanie ciepła strumieni procesowych. Zaprojektowano dodatkowy wymiennik ciepła - kondensator, o konstrukcji typu BGS. W ramach modernizacji węzła wykonano układy regulacyjne oraz podłączenia do istniejącej instalacji. Zabudowa wykonana został na istniejącej etażerce, która została sprawdzona wytrzymałościowo z uwagi na wzrost obciążeń. W ramach prac projektowych biuro Inter-Raf wykonało dokumentację w branżach: technologicznej, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, AKPiA oraz dokumentację dozorową dla rurociągów i wymiennika ciepła.
Krzyżowy wymiennik ciepła strumienia spalin.

Inter-Raf wykonał dokumentację zespołu trzech wymienników ciepła pracujących szeregowo, w których zachodzi krzyżowa wymiana ciepła dwóch strumieni gazów/spali. Jest to bardzo ciekawa oraz trudna aplikacja z uwagi na wysoką temperaturę pracy sięgającą 550 stopni Celcjusza oraz wymagany minimalny spadek ciśnienia. Wyzwanie stanowiło również połączenie rurociągowe pomiędzy wymiennikami, które z uwagi na wysoką temperaturę musiały być specjalnie kompensowane. Przeprowadzone przez naszych specjalistów dokładne obliczenia cieplne oraz prawidłowo zaprojektowana konstrukcja aparatów skutkuje właściwą pracą całego węzła pomimo skrajnie trudnych warunków roboczych.Chłodnica gazu procesowego.

W ramach tego zadania Inter-Raf wykonał dokumentację modernizacji węzła chłodzenia gazu procesowego, której głównym założeniem było ograniczenie zrzutu kondensatu zanieczyszczonego amoniakiem do ścieków. W ramach modernizacji węzła wykonano układy regulacyjne oraz podłączenia do istniejącej instalacji. Zabudowa wykonana został na istniejącej etażerce, która została sprawdzona wytrzymałościowo z uwagi na wzrost obciążeń oraz odpowiednio wzmocniona. W ramach prac projektowych biuro Inter-Raf wykonało dokumentację w branżach: technologicznej, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, AKPiA oraz dokumentację dozorową dla rurociągów.
Skraplacze metanolu

W ramach tego zadania Inter-Raf wykonał dokumentację modernizacji węzła skraplania metanolu. Istniejący układ wymienników nie pracował z wystarczającą wydajnością co objawiało się zwiekszeniem emisji metanolu do wahadła oparowego zakładu. Zaprojektowano dodatkowy wymiennik ciepła - kondensator, natomiast istniejące wymienniki po zmianie wpięcia do układu technologicznego, wykorzystano do innych celów. W ramach modernizacji węzła wykonano układy regulacyjne oraz podłączenia do istniejącej instalacji. Zabudowa wykonana został w istniejącej hali produkcyjnej, która została sprawdzona wytrzymałościowo z uwagi na wzrost obciążeń. W ramach prac projektowych biuro Inter-Raf wykonało dokumentację w branżach: technologicznej, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, AKPiA oraz dokumentację dozorową dla rurociągów i wymiennika ciepła.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego