InterRaf/Realizacje - Aparaty - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


APARATY CIŚNIENIOWE
Zespół Inter-Raf w trakcie wieloletniej działalności skonstruował setki różnego rodzaju aparatów ciśnieniowych do bardzo zróżnicowanych procesów technologicznych. Do realizacji używano różnego rodzaju materiałów - zaczynając od najprostszych stali węglowych a kończąc na stalach nierdzewnych i żaroodpornych - w kilku przypadkach również pokrywanych dodatkowo powłokami antykorozyjnymi. W tym czasie firma nasza zebrała bogate doświadczenia, które pozwalają nam na podjęcie się najtrudniejszych zadań projektowych dotyczących aparatów ciśnieniowych. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych realizacji z tego zakresu.


Reaktor procesu modyfikacji strumienia gazu procesowego na złożu z katalizatorem. Aparat ten pracuje w dwóch różnych trybach - tryb procesowy charakteryzuje się ciśnieniem do maksymalnie 25 bar i temperaturą do 350 stopni Celcjusza, natomiast tryb regeneracji złoża przeprowadzany jest przy ciśnieniu 6 bar i temperaturze 530 stopni Celcjusza. Taka rozpiętość trybów pracy aparatu wymusiła zastosowanie specjalnych materiałów, które nie są często wykorzystywane do budowy aparatury tego rodzaju. Wewnątrz znajdują się ruszty do utrzymywania katalizatora oraz specjalne konstrukcje na końcach króćców zapobiegające zabieraniu resztek katalizatora ze strumieniem procesowym. Wysoka temperatura pracy wymusiła zastosowanie konstrukcji łap ze specjalnymi przekładkami izolacyjnymi aby nie przenosić temperatury na konstrukcję nośną i tym samym powodując jej osłabienie. W ramach zlecenia Inter-Raf wykonał obliczenia technologiczne oraz konstrukcyjne aparatu oraz wykonał dokumentację wykonawczą i dozorową.


Skruber służący do płukania strumienia oparów benzyn na terminalu kolejowym ekspedycji paliw. Przepustowość tego aparatu wynosi 300 Nm3/h a zastosowane rozwiązania w postacji złoża płuczącego w połączeniu ze specjalnie dobraną cieczą myjącą oraz demisterem spowodowały uzyskanie poziomu oczyszczenia strumienia ok. 98%.
W zakresie zleconych prac Inter-Raf wykonał obliczenia technologiczne skrubera, projekt wykonawczy i dozorowy aparatu oraz podłączenia do istniejących instalacji w zakresie mechanicznym, elektrycznym i AKPiA.Układ kolumn destylacyjnych węglowodorów. Kolumny umożliwiają frakcjonowanie strumienia węglowodorów na benzyny, oleje, lekkie frakcje i oddzielenie fazy ciężkiej.
W ramach zlecenia Inter-Raf wykonał obliczenia technologiczne, konstrukcyjne oraz projekty wykonawcze i dozorowe aparatów.Kolumna destylacyjna metanolu. Jej zadaniem jest oddzielenie w maksymalnym stopniu metanolu od strumienia składającego się z biopaliwa i gliceryny. Wysoka skuteczność tego aparatu gwarantowała czystość produktu przekazywanego do dalszej części instalacji produkcyjnej. W ramach zlecenia Inter-raf wykonał obliczenia konstrukcyjne oraz projekty wykonawcze i dozorowe aparatu.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego