InterRaf/Realizacje - Rurociągi - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


RUROCIĄGI

Rurociągi stanowią niezbędny element każdej instalacji przemysłowej. Ich konstrukcja podlega szeregowi przepisów oraz norm. Jako urządzenia ciśnieniowe, w zależności od parametrów roboczych są objęte dozorem technicznym odpowiednich jednostek państwowych. Wszystkie te czynniki powodują, że projektowanie rurociągów wymaga pewnego doświadczenia, odpowiednich narzędzi oraz znajomości przepisów i norm. Inter-Raf w trakcie przeszło 10-cio letniej działalności wykonał dokumentację tysięcy rurociągów na różne media a także na różne parametry pracy. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu zarówno prostych rurociągów na niskie parametry (dla mediów energetycznych takich jak para niska, azot, powietrze, woda itp.) poprzez rurociągi na paliwa ciekłe oraz gazowe, gazy procesowe (w tym również wodór) aż po rurociągi energetyczne najwyższych parametrów służące do przesyłu pary świeżej, łączące kotły z turgogeneratorami. Każdy z takich projektów wymaga innego podejścia z uwagi na specyfikę zachowania się rurociągów w różnych parametrach pracy. Inter-Raf oferuje swoim klientom kompletną dokumentację rurociągów (modele 3D, plany 2D, rysunki izometryczne, wykazy materiałów) oraz wszelkiego rodzaju obliczenia techniczne (modele przepływowe, obliczenia wytrzymałościowe, analizę
stresową dla podwyższonych temperatur ze szczególnym uwzględnieniem rurociągów pracujących w warunkach pełzania). Oferujemy dobór lub projekt zamocowań, podpór, kompensatorów, estakad rurociągowych, projekty izolacji oraz ochrony antykorozyjnej. Z uwagi na bogate doświadczenie projektowe w tym zakresie możemy podjąć się praktycznie każdego zadania dotyczącego rurociągów technologicznych. Dokumentacja jest przez nas uzgadniania w Jednostkach Notyfikowanych lub Urzędzie Dozoru Technicznego więc Klient otrzymuje gotowy produkt, który może zostać skierowany bezpośrednio do realizacji.

Przebudowa Bloków Wodnych Rafineryjnych.

W ramach tego zadania Inter-Raf wykonał dokumentację modernizacji trzech bloków wodnych, które chłodzą oraz przesyłają wodę chłodniczą do wydziałów produkcyjnych. W zakres projektowy wchodziło zaprojektowanie całkowicie nowego systemu kolektorowego przy pompowni wody chłodniczej, zaprojektowanie nowych pierścieni rurociągowych podających wodę na poszczególne wydziały. Jako elementy dodatkowe na rurociągach wykonano studnie zaworowe, pomiarowe (dla części ciśnieniowej) oraz studnie zbierające wodę powrotną. W innych branżach w ramach tego projektu Inter-Raf wykonał modernizację systemu DCS wraz z wykonaniem rezerwowanych linii światłowodowych do połączenia z Centralną Sterownią. Dodatkowo zaprojektowano przebudowę istniejących budynków na blokach wodnych w celu zainstalowania nowoczesnych rozdzielni średniego i niskiego napięcia wyposażonych w wentylację oraz klimatyzację.

Rurociągi na instalacji produkcji paliw syntetycznych.

Inter-Raf wykonał dokumentację budowy Instalacji Produkcji Paliw Syntetycznych na której znajduje się kilkaset rurociągów o różnych parametrach. Z uwagi na niewielką ilość przestrzeni oraz wysoką temperaturę roboczą część rurociągów w sekcji reaktorów posiada skomplikowaną konstrukcję. Projekt tych rurociągów wymagał uwzględnienia zabudowy kompensatorów ponieważ naturalne kompensacje miałyby zbyt duże wymiary. Dodatkowym wyzwaniem były parametry pracy - rurociągi te w cyklu produkcyjnym pracują w wysokiej temperaturze rzędu 350 stopni Celcjusza przy ciśnieniu dochodzącym do 25 bar natomiast w cyklu regeneracyjnym materiał, z którego zostały zbudowane wchodzi już w zakres pełzania metalu. Aby sprostać temu wyzwaniu nasi specjaliści przeprowadzili szerg obliczeń konstrukcyjnych dzięki czemu dobrano odpowiednie materiały rur, kompensatory, armaturę i zamocowania. W ramach prac projektowych wszystkie rurociągi o najwyższych parametrach (III kategoria wg PED) zostały przez nasze biuro zatwierdzone w Jednostce Notyfikowanej UDT Cert.Rurociągi na parku zbiornikowym 4 x 9600 m3

W ramach tego zadania Inter-Raf wykonał dokumentację budowy kolektorów paliwa do zbiorników magazynowych. Rurociągi te z uwagi na duże średnice wymagają odpowiedniej wielkości zamocowań oraz podpór. Dodatkowo zaprojektowano sterowaną elektrycznie armaturę, podesty obsługowe oraz zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia w rurociągach. W ramach prac projektowych biuro Inter-Raf wykonało dokumentację w branżach: technologicznej, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, AKPiA, wodno-kanalizacyjnej oraz dokumentację dozorową dla rurociągów Wykonano również projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Rozbudowa instalacji produkcji biopaliw.

W ramach tego zadania Inter-Raf wykonał dokumentację rurociągów łączących aparaty technologiczne takie jak reaktory, kolumny, wymienniki ciepła. Jako ciekawszy element instalacji można wymienić rurociągi ze stali nierdzewnej dodatkowo pokrywane warstwą tworzywa od wewnątrz z uwagi na bardzo silne właściwości korozyjne niektórych mediów. Przy projektowaniu tego typu linii rurociągowych należy zachować dużą precyzję przy inwentaryzacji stanu istniejącego ponieważ odcinki rurociągu pokryte od wewnątrz wartwą tworzywa przyworzone sa od producenta w odcinkach na wymiar - bez możliwości korekty długości - oraz łączone na kołnierze. W ramach prac projektowych biuro Inter-Raf wykonało dokumentację w branżach: technologicznej, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, AKPiA oraz dokumentację dozorową dla rurociągów. Wykonano również projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego